Online výuka

Výuka ve všech odděleních probíhá online. Odkazy zasíláme pravidelně. Děti z nejmladších přípravných oddělení Kopretinek a Sněženek mohou zkoušku sledovat i v natočeném videu.

¨