O sboru

Dětský pěvecký sbor Osmikvítek vznikl v září roku 2012 v Praze 8 – odtud jeho název Osmikvítek –  založila ho jeho současná sbormistryně Iva Hennová. V prvním roce v něm zpívalo necelých 20 zpěváčků, v lednu 2013 však již byla založena přípravka pro děti předškolního věku a děti z 1.tříd. Nyní v přípravce zpívá přes 40 dětí a to ve 2 odděleních. Sněženky se scházejí v Kulturním domě Ládví, Pampelišky v Kulturním domě Krakov v Bohnicích. Za krátkou dobu existence sboru děti absolvovaly již několik koncertů a vystoupení, z nichž můžeme jmenovat např. koncerty v KD Krakov, v Domově pro seniory Slunečnice na Praze 8, účast na akcích Prahy 8 – Rozsvěcení vánočního stromu, Starobohnické posvícení, v Tiché kavárně v Ďáblicích. Na jaře 2014 zaujaly svým vystoupením v Salesiánském divadle v rámci akce Rolničkové svátky písní a také na společném vystoupení s Alejsborem na jaře 2015. Děti z přípravky již získaly skvělé stříbrné pásmo v soutěži Zahrada písní 2015.

Koncertní sbor se zúčastnil svého prvního zájezdu do Litoměřic na Litoměřickou notičku, kde získal diplom za skvělou choregrafii. Každoročně v červnu pořádá Dětský pěvecký sbor Osmikvítek festival Zvoneček pro pěvecké sbory předškolního a mladšího školního věku, kterého se letos zúčastňuje obvykle kolem 30 sborů a až 850 dětí.

Děti z přípravného oddělení Dětského pěveckého sboru Osmikvítek zpívají písničky lidové, ale i písničky klasických autorů dětské sborové tvorby, které často provázejí pohybem. Ti nejšikovnější postoupují do koncertního oddělení Dětského pěveckého sboru Osmikvítek.

V koncertním sboru v současnosti zpívá cca. 35 dětí ve věku od 6 do 10 let. Děti se scházejí jednou týdně v Kulturním domě Krakov a nacvičují písně lidové i umělé, postupně od těch nejlehčích se propracovávají k postupně složitějším, kánonům i dvojhlasům. Kromě výše zmíněných akcích společně s přípravkami vystupovaly děti samostatně na koncertě v Mladotově domě na Pražském hradě spolu s Katedrálním dětským sborem, zúčastnily se akce Městské části Prahy 8 – Daruj knihu, ve Sněmovně svým zpěvem popřály již pravidelně k svátku žen dámám poslankyním. V soutěži Zahrada písní 2014 získaly skvělé stříbrné pásmo, na festivalu Zvoneček 2015 již pásmo ZLATÉ.

Na jaře 2016 děti získaly skvělé úspěchy v soutěžích: přípravka získala ZLATÉ PÁSMO na soutěžním festivalu Zahrada písní 2016 a koncertní sbor na Krajské soutěži školních DPS získal rovněž ZLATÉ PÁSMO.

Od září 2015 je založeno výběrové oddělení Dětského pěveckého sboru Osmikvítek pro děti od cca. 8 let, které složí hlasovou zkoušku u sbormistryně tohoto oddělení – Lucie Novákové. Zkoušky jsou částečně společné s koncertním sborem, částečně jsou samostatné. Děti zpívají již složitější písničky včetně dvoj- a tříhlasů.

Od září 2016 vzniká nově starší přípravné oddělení Pampelišky, kam docházejí děti 9 – 12tileté, které se připravují na vstup do koncertního sboru.

Od září 2018 vzniká nově mladší přípravné oddělení Kopretinky, kam docházejí děti 6 – 9tileté, které se připravují na vstup do staršího přípravného oddělení Pampelišky.

Sbormistryně: Mgr. Iva Hennová

Mgr. Iva Hennová

Vystudovala SPgŠ a obor Andragogika v Praze. Od roku 1996 vede jazykovou školu Irislingua s.r.o., zaměřenou na výuku dětí. V roce 2010 vydala v nakladatelství Portál knihu Angličtina pro předškoláky a získala cenu Label jako Evropský učitel jazyků 2010. Od mládí se věnuje hudbě, zpívala v Pražském dětském sboru u Č. Staška, učila se hře na klavír. V současnosti zpívá v Týnském chrámovém sboru Notre Dame a navštěvuje semináře zaměřené na dirigování dětského sboru. Absolvovala metodické semináře A. Tiché zaměřené na hlasovou výchovu dětí a rozezpívání nezpěváků, semináře pro sbormistry pořádané sdružením Artama a ped. fakultou UK, seminář skladatele P. Jurkoviče aj. V roce 2012 založila Dětský pěvecký sbor Osmikvítek, ve kterém chce vést děti ke kvalitnímu sborovému zpěvu všech jeho odděleních.

¨