O sboru a výuce na hudební nástroje

Dětský pěvecký sbor Osmikvítek vznikl v září roku 2012 v Praze 8 – odtud jeho název Osmikvítek –  založila ho jeho současná sbormistryně Iva Hennová. V prvním roce v něm zpívalo necelých 20 zpěváčků, v lednu 2013 však již byla založena přípravka pro děti předškolního věku a děti z 1.tříd. Nyní v přípravce zpívá přes 40 dětí a to ve 2 odděleních. Sněženky se scházejí v Kulturním domě Ládví, Pampelišky v Kulturním domě Krakov v Bohnicích. Za krátkou dobu existence sboru děti absolvovaly již několik koncertů a vystoupení, z nichž můžeme jmenovat např. koncerty v KD Krakov, v Domově pro seniory Slunečnice na Praze 8, účast na akcích Prahy 8 – Rozsvěcení vánočního stromu, Starobohnické posvícení, v Tiché kavárně v Ďáblicích. Na jaře 2014 zaujaly svým vystoupením v Salesiánském divadle v rámci akce Rolničkové svátky písní a také na společném vystoupení s Alejsborem na jaře 2015. Děti z přípravky již získaly skvělé stříbrné pásmo v soutěži Zahrada písní 2015.

Koncertní sbor se zúčastnil svého prvního zájezdu do Litoměřic na Litoměřickou notičku, kde získal diplom za skvělou choregrafii. Každoročně v červnu pořádá Dětský pěvecký sbor Osmikvítek festival Zvoneček pro pěvecké sbory předškolního a mladšího školního věku, kterého se letos zúčastňuje obvykle kolem 30 sborů a až 850 dětí.

Děti z přípravného oddělení Dětského pěveckého sboru Osmikvítek zpívají písničky lidové, ale i písničky klasických autorů dětské sborové tvorby, které často provázejí pohybem. Ti nejšikovnější postoupují do koncertního oddělení Dětského pěveckého sboru Osmikvítek.

V koncertním sboru v současnosti zpívá cca. 35 dětí ve věku od 6 do 10 let. Děti se scházejí jednou týdně v Kulturním domě Krakov a nacvičují písně lidové i umělé, postupně od těch nejlehčích se propracovávají k postupně složitějším, kánonům i dvojhlasům. Kromě výše zmíněných akcích společně s přípravkami vystupovaly děti samostatně na koncertě v Mladotově domě na Pražském hradě spolu s Katedrálním dětským sborem, zúčastnily se akce Městské části Prahy 8 – Daruj knihu, ve Sněmovně svým zpěvem popřály již pravidelně k svátku žen dámám poslankyním. V soutěži Zahrada písní 2014 získaly skvělé stříbrné pásmo, na festivalu Zvoneček 2015 již pásmo ZLATÉ.

Na jaře 2016 děti získaly skvělé úspěchy v soutěžích: přípravka získala ZLATÉ PÁSMO na soutěžním festivalu Zahrada písní 2016 a koncertní sbor na Krajské soutěži školních DPS získal rovněž ZLATÉ PÁSMO.

Od září 2015 je založeno výběrové oddělení Dětského pěveckého sboru Osmikvítek pro děti od cca. 8 let, které složí hlasovou zkoušku u sbormistryně tohoto oddělení – Lucie Novákové. Zkoušky jsou částečně společné s koncertním sborem, částečně jsou samostatné. Děti zpívají již složitější písničky včetně dvoj- a tříhlasů.

Od září 2016 vzniká nově starší přípravné oddělení Pampelišky, kam docházejí děti 9 – 12tileté, které se připravují na vstup do koncertního sboru.

Od září 2018 vzniká nově mladší přípravné oddělení Kopretinky, kam docházejí děti 6 – 9tileté, které se připravují na vstup do staršího přípravného oddělení Pampelišky.

V září 2022 vzniká nové oddělení pro starší a zkušené zpěváky: komorní sbor Helianthus. 

Sbormistryně: Mgr. Iva Hennová, Bc. Veronika Vaníčková

Mgr. Iva Hennová

Vystudovala SPgŠ a obor Andragogika v Praze. Od roku 1996 vede jazykovou školu Irislingua s.r.o., zaměřenou na výuku dětí. V roce 2010 vydala v nakladatelství Portál knihu Angličtina pro předškoláky a získala cenu Label jako Evropský učitel jazyků 2010. Od mládí se věnuje hudbě, zpívala v Pražském dětském sboru u Č. Staška, učila se hře na klavír. V současnosti zpívá v Týnském chrámovém sboru Notre Dame a navštěvuje semináře zaměřené na dirigování dětského sboru. Absolvovala metodické semináře A. Tiché zaměřené na hlasovou výchovu dětí a rozezpívání nezpěváků, semináře pro sbormistry pořádané sdružením Artama a ped. fakultou UK, seminář skladatele P. Jurkoviče aj. V roce 2012 založila Dětský pěvecký sbor Osmikvítek, ve kterém chce vést děti ke kvalitnímu sborovému zpěvu všech jeho odděleních.

Korepetitorka: Svitlana Vedyayeva

Svitlana Vedyayeva vystudovala konzervatoř a pak si zvolila obor muzikologie na Univerzitě múzických umění v Charkově, kde také získala magisterský titul. S kvalifikací muzikoložky, lektorky a hudební kritičky začala po absolutoriu vyučovat hudební nauku a dějiny hudby na Hudební fakultě Pedagogické univerzity. Od roku 1995 pracovala jako učitelka hry na klavír na Charkovském hudebním institutu. Publikovala celou řadu vědeckých prací zaměřených na hudební nauku a intonaci. Od roku 2002 se věnuje lidové hudbě a působila jako koncertní mistryně komorního souboru „Ukrajina“.  Absolvovala varhanní kurz a posléze začala koncertovat se souborem komorní hudby „Svět“.

Po vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022 se přestěhovala do Prahy a zahájila spolupráci se souborem Osmikvítek jako korepetitorka.

Nově otevíráme od září 2023 výuku na tyto hudební nástroje:

  • zobcová flétna (individuálně nebo ve skupině  4 – 6 žáků)

  • keyboard (individuálně)

  • ukulele (individuálně nebo ve skupině do 4 – 6 žáků)

  • kytara (individuálně nebo ve skupině  4 – 6 žáků)

  • a výuku sólového zpěvu (individuálně)

Informace k zápisu Vám podáme na tel. čísle: 774 378 259. Garantujeme 14 výukových hodin (45 minut) na pololetí. Výuka probíhá v prostorách Jazykové školy Irislingua v KD Krakov. 

Naši spolupracující lektoři:

Hana Kohout je absolventkou Konzervatoře Plzeň pod vedením prof. Julie Brané a studentkou Karlovy univerzity. V současnosti vyučuje na ZUŠ zobcovou flétnu a nauku. Má bohaté zkušenosti s lektorováním na dětských hudebních táborech i s výukou dospělých. Absolvovala také řadu interpretačních MasterClass a metodických kurzů (Peter Holtslag, Jostein Gundersen, Maurice Steger, Carsten Eckert, Hana Šťastná a další).
 
Výuka flétny pro děti probíhá zábavnou a efektivní formou pomocí her na správné technické základy, improvizace a lektorkou vyvinuté etapové hry Flautozem. Základem pro výuku začátečníků je učebnice Flautoškola, v kombinaci s moderními výukovými přístupy i materiály. V rámci lekcí se budou žáci samozřejmě souběžně věnovat i potřebné hudební teorii. Pokročilejší žáky lze připravit např. na talentové zkoušky na konzervatoř včetně výběru vhodného starého i moderního repertoáru a přípravy na zkoušku z hudební teorie, intonace a rytmu. Výuku hudby lektorka maximálně přizpůsobuje individuálním potřebám a schopnostem každého studenta. Vyučuje v českém nebo anglickém jazyce. 

 

¨