Přihláška

Přihláška do Dětského pěveckého sboru OSMIKVÍTEK na školní rok 2023/2024

Přihlášku pro nové zájemce prosím vyplňte až po přezkoušení u sbormistryně.

Termíny přezkoušení pro nové zájemce na školní rok 2023/2024:

KD Krakov: pondělí 5.6. 17:00 – 18:00 

Centrum Rosa: středa 7.6., 14.6. 18:30 – 19:00

Děti si připraví 2 lidové písničky, přezkoušení trvá cca. 10 minut.

K přezkoušení můžete dojít na jakoukoli pobočku.

Ceny

2.700,- Kč / pololetí pro děti z přípravného oddělení Sněženky, Kopretinky

2.900,- Kč / pololetí pro děti z přípravného oddělení Pampelišky

3.100,- Kč / pololetí pro děti z koncertního sboru

1.500,- Kč/ pololetí pro děti z komorního sboru

Po odeslání přihlášky vám zašleme podklady k platbě.

Odesláním přihlášky souhlasím s podmínkami kurzu.  Nesouhlasím se samostatným odchodem dítěte domůSouhlasím se samostatným odchodem dítěte domů. Přebírám tímto veškerou odpovědnost za jeho bezpečnost po jeho odchodu z akcí sboru.

  Sněženky (4-7 let) - Krakov, čtvrtek 16.30 - 17.15Sněženky (4-7 let) - RoSa, středa 16.30 - 17.15Kopretinky (6-8 let) - Krakov, čtvrtek 15.30 - 16.20Kopretinky (6-8 let) - RoSa, středa 15.30 - 16.20Pampelišky (8-12 let) - Krakov, úterý 16.00 - 17.10Pampelišky (8-12 let) - RoSa, středa 17.25 - 18.35Koncertní sbor (od 10 let) - Krakov, úterý 17.20 - 18.50 a každý 2.pátek 16.00 -17.15


  Podmínky:

  1. Zkoušky sboru probíhají 1x týdně (u koncertního sboru 2x týdně) v uvedené době trvání mimo školní prázdniny. Přesné termíny prázdnin jsou uvedeny na www.osmikvitek.cz.
  2. Při podání přihlášky je potřeba uhradit zápisné ve výši 1.000,- Kč do 5 dnů od podání přihlášky. Zápisné bude odečteno z celkové ceny kurzu při úhradě doplatku kurzu. Doplatek kurzovného je nutno uhradit nejpozději 21 dní před zahájením kurzu. V případě nedoplacení ceny kurzu do výše uvedeného data, zápisné propadá bez náhrady.
  3. Zápisné je vratné pouze v případě písemného zrušení přihlášky na emailovou adresu sboru 30 dní před zahájením zkoušek sboru.
  4. Platba může být uskutečněna v hotovosti v kanceláři Jazykové školy Irislingua nebo převodem na účet. Při převodu na účet je nutné uvést jedinečný variabilní symbol, který Vám zašleme po obdržení přihlášky.
  5. V případě hrubého a opakovaného narušování průběhu zkoušek může být dítě bez náhrady ze sboru vyloučeno.
  6. V případech způsobených vyšší mocí (nepřístupnosti objektu, havárie nebo poškození objektu) a dále v případech krizového stavu, zejména dle § 3 zák. 240/2000 Sb. a čl. 5 ústavního zák. 110/1998 Sb. a podzákonných norem a nařízení vztahujících se k ohrožení zdraví a bezpečnosti může být výuka po dobu této krizové situace vedena se stejnou platností online na sociálních sítích. Za dobu trvání krizového stavu posluchač nemá právo na vrácení poměrné částky kurzovného. V případech vyhlášení stavu ohrožení státu (čl. 7 ústavního zák. 110/1998 Sb.) a válečného stavu (čl. 43 ústavního zák. 1/1993 Sb.) bude výuka bez náhrady ukončena a posluchač nebude mít právo na vrácení školného nebo jinou formu odškodnění.
  7. Podáním přihlášky zákonný zástupce dítěte dává souhlas k pořizování audiovizuálních nahrávek během zkoušek a vystoupení a jejich využití k propagaci.
  8. Odesláním přihlášky dáváte rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, datum narození, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích sboru. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu. Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.
  9. Zapsaným zpěvákům nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jejich strany, které jim zabraňují v řádné docházce.

   

  ¨