Přihláška

Přihláška do Dětského pěveckého sboru OSMIKVÍTEK na školní rok 2024/2025

Přihlášku pro nové zájemce o sborový zpěv prosím vyplňte až po přezkoušení u sbormistryně. Přihlášku na výuku hudebních nástrojů můžete vyplnit rovnou, časové možnosti výuky s Vámi probereme telefonicky. 

Termíny přezkoušení pro nové zájemce od září 2024:

KD Krakov: středa 4.9. 17:30 – 18:00, v úterý 10.9. 16:30 – 17:00 v učebnách Jazykové školy Irislingua v přízemí vlevo

Centrum RoSa ve středu 11.9. od 18:30 – 19.00 – 1.patře v knihovně Centra RoSa 

Děti si připraví 2 lidové písničky, přezkoušení trvá cca. 10 minut. Na přezkoušení můžete přijít na jakoukoli pobočku.

Informace k zápisu na tel: 774 378 259 nebo na info(zavináč)osmikvitek.

Těšíme se na nové zpěváčky!

Ceny

2.700 Kč / pololetí pro děti z přípravného oddělení Sněženky

2.900 Kč / pololetí pro děti z přípravného oddělení Pampelišky

3.400 Kč / pololetí pro děti z koncertního sboru

2.900 Kč/ pololetí pro děti z komorního sboru

2.800 Kč/ pololetí pro děti hrající ve skupině 4 – 6 žáků na hudební nástroj (flétna, ukulele, kytara)

4.200 Kč/ pololetí pro děti hrající ve skupině 2 žáků na klavír/keyboard

600 Kč/ individuální výuka 45 minut (nástroj, zpěv)

 

Po odeslání přihlášky vám zašleme podklady k platbě.

Odesláním přihlášky souhlasím s podmínkami kurzu.  Nesouhlasím se samostatným odchodem dítěte domůSouhlasím se samostatným odchodem dítěte domů. Přebírám tímto veškerou odpovědnost za jeho bezpečnost po jeho odchodu z akcí sboru.Zpěvák/zpěvačka je plnoletý/á.

  Sněženky (4-7 let) - KD Krakov, čtvrtek 16.15 - 17.00Sněženky (4-7 let) - RoSa, středa 16.15 - 17.00Pampelišky (8-12 let) - KD Krakov, úterý 16.00 - 17.10Pampelišky (8-12 let) - RoSa, středa 17.15 - 18.25Koncertní sbor (od 10 let) - KD Krakov, úterý 17.20 - 18.50 a každý 2.pátek 16.00 -17.15Komorní sbor (od 14 let) - RoSa, středa 18.30 - 20:00Hra na zobcovou flétnu - KD KrakovHra na ukulele - KD KrakovHra na kytaru - KD KrakovSólový zpěv - KD KrakovHra na klavír/keyboard - KD Krakov


  Podmínky:

  1. Zkoušky sboru/výuka žáků probíhají 1x týdně (u koncertního sboru 2x týdně) v uvedené době trvání mimo školní prázdniny. Přesné termíny prázdnin jsou uvedeny na www.osmikvitek.cz. U výuky na hudební nástroje garantujeme 14 výukových hodin na pololetí.
  2. Při podání přihlášky je potřeba uhradit zápisné ve výši 1.000,- Kč do 5 dnů od podání přihlášky. Zápisné bude odečteno z celkové ceny kurzu při úhradě doplatku kurzu. Doplatek kurzovného je nutno uhradit nejpozději 21 dní před zahájením kurzu. V případě nedoplacení ceny kurzu do výše uvedeného data, zápisné propadá bez náhrady.
  3. Zápisné je vratné pouze v případě písemného zrušení přihlášky na emailovou adresu sboru 30 dní před zahájením zkoušek sboru.
  4. Platba může být uskutečněna v hotovosti v kanceláři Jazykové školy Irislingua nebo převodem na účet. Při převodu na účet je nutné uvést jedinečný variabilní symbol, který Vám zašleme po obdržení přihlášky.
  5. V případě hrubého a opakovaného narušování průběhu zkoušek může být dítě bez náhrady ze sboru vyloučeno.
  6. V případech způsobených vyšší mocí (nepřístupnosti objektu, havárie nebo poškození objektu) a dále v případech krizového stavu, zejména dle § 3 zák. 240/2000 Sb. a čl. 5 ústavního zák. 110/1998 Sb. a podzákonných norem a nařízení vztahujících se k ohrožení zdraví a bezpečnosti může být výuka po dobu této krizové situace vedena se stejnou platností online na sociálních sítích. Za dobu trvání krizového stavu posluchač nemá právo na vrácení poměrné částky kurzovného. V případech vyhlášení stavu ohrožení státu (čl. 7 ústavního zák. 110/1998 Sb.) a válečného stavu (čl. 43 ústavního zák. 1/1993 Sb.) bude výuka bez náhrady ukončena a posluchač nebude mít právo na vrácení školného nebo jinou formu odškodnění.
  7. Podáním přihlášky zákonný zástupce dítěte dává souhlas k pořizování audiovizuálních nahrávek během zkoušek a vystoupení a jejich využití k propagaci.
  8. Odesláním přihlášky dáváte rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, datum narození, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích sboru. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu. Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.
  9. Zapsaným zpěvákům nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jejich strany, které jim zabraňují v řádné docházce.

   

  ¨