Koncertní sbor

Děti od 4.třídy, které úspěšně složily přijímací zkoušku po absolvování starší přípravky, zpívají v KONCERTNÍM SBORU

Termíny pravidelných zkoušek:
úterý 17.15 – 18.45 v č. 110 v KD Krakov a dělená zkouška v pátek 15.00 – 16.15 hodin (1x za 14 dní) + hlasová výchova 30 minut v pátek před zkouškou nebo po ní – dle domluvy.

Termíny přezkoušení na nový školní rok 2023/2024 budou zveřejněny v dubnu. 

K přezkoušení můžete dojít na jakoukoli pobočku.

Těšíme se na nové zpěváčky!

       

 

       

¨