Spolek přátel DPS Osmikvítek

Základní informace

 • Název: Spolek přátel Dětského pěveckého sboru Osmikvítek. Je též využíváno zkrácené označení „Spolek“ nebo „Spolek DPS Osmikvítek“.
 • Datum vzniku a zápisu: 26. dubna 2017.
 • Sídlo: Štětínská 366/11, 181 00 Praha 8 – Bohnice
 • Identifikační číslo: 059 44 473.

Stanovy Spolku

 • Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí stanovami přijatými zakládajícími členy dostupnými zde.

Rada Spolku

 • Jan Naidr – předseda rady
 • Naděžda Palušová – místopředseda rady
 • Iva Hennová – člen rady
 • Alice Nejedlá – člen rady
 • Barbora Woitschová – člen rady

Členství ve Spolku – přihláška

 • Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.
 • Členství ve Spolku vzniká dnem přijetí za člena schválením členské přihlášky radou Spolku v souladu se stanovami.
 • Přihlášku si stáhnete zde. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat na zkoušce sboru sbormistryni nebo některému ze členů rady, případně naskenovat a zaslat na e-mail spolek(zavináč)osmikvitek.cz.

Kontakt

 • E-mail: spolek(zavináč)osmikvitek.cz.
 • Jednotliví členové rady (primárně předseda nebo místopředseda).

Bankovní spojení

 • Číslo účtu 2301224058/2010, vedený u Fio banka, a.s.

Další informace o Spolku

 • Další informace o Spolku naleznete zde.

Zpracování osobních údajů Spolkem

 • Informace o zpracování osobních údajů Spolkem naleznete zde.
¨