Historie sboru

Dětský pěvecký sbor Osmikvítek vznikl v září roku 2012 v Praze 8 – odtud jeho název Osmikvítek – založila ho jeho současná sbormistryně Iva Hennová. V prvním roce v něm zpívalo necelých 20 zpěváčků, v lednu 2013 však již byla založena přípravka pro děti předškolního věku a děti z 1.tříd. Nyní v přípravce zpívá přes 40 dětí a to ve 2 odděleních. Sněženky se scházejí v Kulturním domě Ládví, Pampelišky v Kulturním domě Krakov v Bohnicích. Za krátkou dobu existence sboru děti absolvovaly již několik koncertů a vystoupení, z nichž můžeme jmenovat např. koncerty v KD Krakov, v Domově pro seniory Slunečnice na Praze 8, účast na akcích Prahy 8 – Rozsvěcení vánočního stromu, Starobohnické posvícení, v Tiché kavárně v Ďáblicích. Na jaře 2014 zaujaly svým vystoupením v Salesiánském divadle v rámci akce Rolničkové svátky písní a také na společném vystoupení s Alejsborem na jaře 2015. Děti z přípravky již získaly skvělé stříbrné pásmo v soutěži Zahrada písní 2015. Děti z koncertního sboru zazářily na festivalu Zvoneček a odnesly si ZLATÉ PÁSMO.

Koncertní sbor se zúčastnil svého prvního zájezdu do Litoměřic na Litoměřickou notičku, kde získal diplom za skvělou choregrafii. V červnu 2104 a 2015 pořádal Dětský pěvecký sbor Osmikvítek festival Zvoneček pro pěvecké sbory předškolního a mladšího školního věku, kterého se zúčastnilo kolem 30 sborů a až 850 dětí. I zde získal koncertní sbor v roce 2015 skvělé ZLATÉ PÁSMO.

Na podzim roku 2015 společně vystoupila všechna oddělení na Adventním koncertě v kostele sv. Václava v Psychiatrické léčebně spolu s Alejsborem a v lednu v KD Krakov vystoupily se sborem Ad libitum.

Na jaře 2016 děti získaly skvělé umístění ve sborových soutěžích: přípravka získala ZLATÉ PÁSMO na soutěžním festivalu Zahrada písní 2016 a koncertní sbor na Krajské soutěži školních DPS získal rovněž ZLATÉ PÁSMO pod vedením sbormistryně Ivy Hennové.

V sezóně 2016/2017 vystoupily přípravky na Starobohnickém těšení, Starobohnickém posvícení i Adventních trzích na Staroměstském náměstí. Osmikvítek rozsvěcoval svými vánočními koledami stromy v ZOO, u KD Krakov i KD Ládví. Děti přinesly úsměvy do Domovů pro seniory Rosa a Slunečnice na Praze 8. Na Adventní koncert si Osmikvítek pozval ženský sbor Cantarina do kostela sv. Václava v Bohnicích.

V jaře 2017 získaly Sněženky na Zahradě písní 2017 opět ZLATÉ PÁSMO, Pampelišky si přivezly pásmo STŘÍBRNÉ a Koncertní sbor na Krajské soutěži školních DPS rovněž STŘÍBRNÉ pásmo. Společně si všechna oddělení zazpívala na Jarním koncertě v evangelické modlitebně v Korunní spolu se smíšeným sborem Notre Dame. S dětskými sbory Malíček z Prahy 9 a přípravným oddělením Severáčku – Broučky si všechny děti z Osmikvítku zazpívaly na Červnovém koncertě v Komunitním centru Matky Terezy na Jižním městě. Koncertní sbor a Pampelišky v červnu 2017 poprvé uspořádaly Koncert pro spolužáky v KD Krakov. V srpnu se děti pravidelně účastní letního soustředění ve Smilových horách.

Od února 2017 začal koncertní sbor zkoušet 2x týdně, v pátek děti docházely na dělené zkoušky. V květnu odjely na výměnný víkendový pobyt ke spřátelenému libereckému Severáčku. Pampelišky vyrazily poprvé na zájezd do Pardubic na Perníkový festiválek.

Na podzim 2017 vystoupil koncertní sbor v rámci festivalu Babí léto, v pražské ZOO a na Staroměstském náměstí rozsvěcoval vánoční strom a spolu s Pampeliškami si děti zazpívaly v chrámu sv. Víta během vánočních svátků. Děti absolvovaly Adventní a Novoroční koncert. V březnu je čeká oslava pěti let existence sboru během Jarního koncertu v kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1.

Na jaře 2018 děti všechna oddělení posbírala zlatá pásma na soutěžích: Zahrada písní 2018 a na Přehlídce školních dětských pěveckých sborů. Koncertní sbor se zúčastnil festivalu v Plzeňském rozhlase. V červnu všechna oddělení vystoupila na pražské Konzervatoři, koncert byl věnován tvorbě Jana Vičara.

V roce 2019 se Osmikvítek zúčastnil soutěží: Zahradě písní, celostátní soutěži v Novém Jičíně, vystoupil na koncertě v sále Martinů na pražské HAMU, Pampelišky vyjeli na festival do Skutče, koncertní sbor na výměnný pobyt do Českého Meziříčí. Na podzim roku 2019 byl Osmikvítek u otevření nového pavilónu  papoušků v pražské ZOO, na soutěži v Pardubicích, vystupoval na adventních trzích na Staroměstském náměstí, na Praze 8 a také v obchodních centrech Chodov a Černý most a v Praze v kostele sv. Mikuláše a v chrámu sv. Víta.

V době covidové 2020 – 2021 působil Osmikvítek zčásti online i prezenčně, pokud to podmínky dovolily. Zorganizoval Adventní koncert v prosinci 2021, zpíval i na otevřeném pódiu u KD Krakov v rámci Svatováclavských slavností. Ze sboru odešla v září 2021 sbormistryně Tereza Venclová (nově provdaná Štěpánová) na mateřskou dovolenou. Na podzim roku 2021 Osmikvítek odzpíval ještě koncert na rozloučenou. Od roku 2021 vede část přípravných oddělení nová sbormistryně Veronika Vaníčková.

V roce 2022 již Osmikvítek zpíval i ve vnitřních prostorách v KD Krakov, zúčastnil se soutěží Zahrada písní a soutěže školních pěveckých sborů, kde získal koncertní sbor zlaté pásmo.

10. výročí sboru oslavil Osmikvítek v prosinci roku 2022 slavnostním koncertem v KD Krakov. Na podzim toho roku vystupoval u několika rozsvěcení vánočních stromů na Praze 8 a také na adventních trzích na Novoměstské radnici, na Staroměstském náměstí, na Karlínském náměstí.

Sbormistryně: Mgr. Iva Hennová, Bc.Veronika Vaníčková
Korepetitor: Anna Hurychová

Mgr. Iva Hennová

Vystudovala SPgŠ a obor Andragogika v Praze. Od roku 1996 vede jazykovou školu Irislingua s.r.o., zaměřenou na výuku dětí. V roce 2010 vydala v nakladatelství Portál knihu Angličtina pro předškoláky a získala cenu Label jako Evropský učitel jazyků 2010. Od mládí se věnuje hudbě, zpívala v Pražském dětském sboru u Č. Staška, učila se hře na klavír. V současnosti zpívá v Týnském chrámovém sboru Notre Dame a navštěvuje semináře zaměřené na dirigování dětského sboru. Absolvovala metodické semináře A. Tiché zaměřené na hlasovou výchovu dětí a rozezpívání nezpěváků, semináře pro sbormistry pořádané sdružením Artama a ped. fakultou UK, seminář skladatele P. Jurkoviče aj. V roce 2012 založila Dětský pěvecký sbor Osmikvítek, ve kterém chce vést děti ke kvalitnímu sborovému zpěvu ve všech jeho odděleních.

¨