Historie sboru

Dětský pěvecký sbor Osmikvítek vznikl v září roku 2012 v Praze 8 – odtud jeho název Osmikvítek – založila ho jeho současná sbormistryně Iva Hennová. V prvním roce v něm zpívalo necelých 20 zpěváčků, v lednu 2013 však již byla založena přípravka pro děti předškolního věku a děti z 1.tříd. Nyní v přípravce zpívá přes 40 dětí a to ve 2 odděleních. Sněženky se scházejí v Kulturním domě Ládví, Pampelišky v Kulturním domě Krakov v Bohnicích. Za krátkou dobu existence sboru děti absolvovaly již několik koncertů a vystoupení, z nichž můžeme jmenovat např. koncerty v KD Krakov, v Domově pro seniory Slunečnice na Praze 8, účast na akcích Prahy 8 – Rozsvěcení vánočního stromu, Starobohnické posvícení, v Tiché kavárně v Ďáblicích. Na jaře 2014 zaujaly svým vystoupením v Salesiánském divadle v rámci akce Rolničkové svátky písní a také na společném vystoupení s Alejsborem na jaře 2015. Děti z přípravky již získaly skvělé stříbrné pásmo v soutěži Zahrada písní 2015. Děti z koncertního sboru zazářily na festivalu Zvoneček a odnesly si ZLATÉ PÁSMO.

Koncertní sbor se zúčastnil svého prvního zájezdu do Litoměřic na Litoměřickou notičku, kde získal diplom za skvělou choregrafii. V červnu 2104 a 2015 pořádal Dětský pěvecký sbor Osmikvítek festival Zvoneček pro pěvecké sbory předškolního a mladšího školního věku, kterého se zúčastnilo kolem 30 sborů a až 850 dětí. I zde získal koncertní sbor v roce 2015 skvělé ZLATÉ PÁSMO.

Na podzim roku 2015 společně vystoupila všechna oddělení na Adventním koncertě v kostele sv. Václava v Psychiatrické léčebně spolu s Alejsborem a v lednu v KD Krakov vystoupily se sborem Ad libitum.

Na jaře 2016 děti získaly skvělé umístění ve sborových soutěžích: přípravka získala ZLATÉ PÁSMO na soutěžním festivalu Zahrada písní 2016 a koncertní sbor na Krajské soutěži školních DPS získal rovněž ZLATÉ PÁSMO pod vedením sbormistryně Ivy Hennové.

V sezóně 2016/2017 vystoupily přípravky na Starobohnickém těšení, Starobohnickém posvícení i Adventních trzích na Staroměstském náměstí. Osmikvítek rozsvěcoval svými vánočními koledami stromy v ZOO, u KD Krakov i KD Ládví. Děti přinesly úsměvy do Domovů pro seniory Rosa a Slunečnice na Praze 8. Na Adventní koncert si Osmikvítek pozval ženský sbor Cantarina do kostela sv. Václava v Bohnicích.

V jaře 2017 získaly Sněženky na Zahradě písní 2017 opět ZLATÉ PÁSMO, Pampelišky si přivezly pásmo STŘÍBRNÉ a Koncertní sbor na Krajské soutěži školních DPS rovněž STŘÍBRNÉ pásmo. Společně si všechna oddělení zazpívala na Jarním koncertě v evangelické modlitebně v Korunní spolu se smíšeným sborem Notre Dame. S dětskými sbory Malíček z Prahy 9 a přípravným oddělením Severáčku – Broučky si všechny děti z Osmikvítku zazpívaly na Červnovém koncertě v Komunitním centru Matky Terezy na Jižním městě. Koncertní sbor a Pampelišky v červnu 2017 poprvé uspořádaly Koncert pro spolužáky v KD Krakov. V srpnu se děti pravidelně účastní letního soustředění ve Smilových horách.

Od února 2017 začal koncertní sbor zkoušet 2x týdně, v pátek děti docházely na dělené zkoušky. V květnu odjely na výměnný víkendový pobyt ke spřátelenému libereckému Severáčku. Pampelišky vyrazily poprvé na zájezd do Pardubic na Perníkový festiválek.

Na podzim 2017 vystoupil koncertní sbor v rámci festivalu Babí léto, v pražské ZOO a na Staroměstském náměstí rozsvěcoval vánoční strom a spolu s Pampeliškami si děti zazpívaly v chrámu sv. Víta během vánočních svátků. Děti absolvovaly Adventní a Novoroční koncert. V březnu je čeká oslava pěti let existence sboru během Jarního koncertu v kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1.

Na jaře 2018 děti všechna oddělení posbírala zlatá pásma na soutěžích: Zahrada písní 2018 a na Přehlídce školních dětských pěveckých sborů. Koncertní sbor se zúčastnil festivalu v Plzeňském rozhlase. V červnu všechna oddělení vystoupila na pražské Konzervatoři, koncert byl věnován tvorbě Jana Vičara.

Sbormistryně: Mgr. Iva Hennová, Bc.Tereza Venclová
Korepetitor: ing. Jana Lepšová, Svatoslav Ščyhol

Mgr. Iva Hennová

Vystudovala SPgŠ a obor Andragogika v Praze. Od roku 1996 vede jazykovou školu Irislingua s.r.o., zaměřenou na výuku dětí. V roce 2010 vydala v nakladatelství Portál knihu Angličtina pro předškoláky a získala cenu Label jako Evropský učitel jazyků 2010. Od mládí se věnuje hudbě, zpívala v Pražském dětském sboru u Č. Staška, učila se hře na klavír. V současnosti zpívá v Týnském chrámovém sboru Notre Dame a navštěvuje semináře zaměřené na dirigování dětského sboru. Absolvovala metodické semináře A. Tiché zaměřené na hlasovou výchovu dětí a rozezpívání nezpěváků, semináře pro sbormistry pořádané sdružením Artama a ped. fakultou UK, seminář skladatele P. Jurkoviče aj. V roce 2012 založila Dětský pěvecký sbor Osmikvítek, ve kterém chce vést děti ke kvalitnímu sborovému zpěvu ve všech jeho odděleních.

Bc. Tereza Venclová

Pochází z východočeského Nového Města nad Metují. V tamní ZUŠ Bedřicha Smetany absolvovala dva cykly hry na housle a sólového zpěvu. Též od útlého dětství zpívala v místním dětském sboru Paleček pod vedením sbormistryně Mgr. Magdaleny Mertlíkové. V současné době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Hudební výchova – Sbormistrovství. Aktivně zpívá v několika sborech a hraje na housle v Novoměstské filharmonii v Novém Městě n. Metují. Od podzimu 2017 spolupracuje s dětským pěveckým sborem Osmikvítek jako pomocná sbormistryně.

Ing. Jana Lepšová

S hudbou začala v předškolním věku v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, kde se v roce 2013 stala absolventkou II. cyklu v oboru klavír a housle. V průběhu studia obou nástrojů se pravidelně úspěšně účastnila různých soutěží, včetně celostátního kola soutěže ZUŠ v roce 2010 v Liberci. Raději než sólové hře se však věnuje klavírní korepetici, a to v dětském pěveckém sboru Mezissimo (2011–2014), v ZUŠ Opočno (2013–2014) a nyní v dětském pěveckém sboru Osmikvítek (2016–dosud). I přes rozhodnutí namísto hudby studovat matematiku na FJFI ČVUT, zůstává nadále hudebním nadšencem.

 


Svatoslav Ščyhol

Vystudoval vysokou hudební školu v Kyjevě, obor hra na klavír. Od roku 1995 působí jako korepetitor, pedagog i zpěvák na různých ZUŠ v Hradci Králové, v Hořicích aj. S Osmikvítkem spolupracuje od ledna 2020.

 

¨